คำถาม ?

สามารถชำระเงินโดย เงินสด, บัตรเครดิต หรือโอนเงินผ่านธนาคาร

ทางเราจะจัดส่งสินค้าให้กับท่านภายใน 5-7 วันทำการ

เงื่อนไขการจัดส่ง

ยอดรวม 10,000 บาทขึ้นไป ระยะทาง 30 กม. แรกจัดส่งให้ฟรี จากนั้นคิดระยะทางละ 9 บาท ต่อกิโลเมคร

หมายเหตุ
– ระยะทางคำนวณจุดเริ่มต้นจาก ร้านค้าเป็นหลัก
– สินค้าจะถูกจัดส่ง ภายใน 5-7 วันทำการ หากสินค้าที่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก อาจจะระยะเวลาดำเนินการนานกว่าที่ระบุ