ติดต่อเรา

บริษัทเวิลด์ เซรามิคไทล์ (สำนักงานใหญ่)

303 หมู่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0575561001774