• โทรศัพท์ : 0925812656
  • อีเมล์ : world_cr01@hotmail.com

ที่ตั้งสาขา

บริษัทเวิลด์ เซรามิคไทล์ (สำนักงานใหญ่) ​

303 หมู่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

  • โทรศัพท์ : 092-5812656
  • เวลาทำการ : ทุกวัน 08:00 - 18:00 น.