ที่ตั้งสาขา

บริษัทเวิลด์ เซรามิคไทล์ (สำนักงานใหญ่) ​

303 หมู่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000